The Teaching Tree Foundation wil een internationaal platform zijn om mensen te inspireren zich in dienst te stellen van elkaar en de wereld.

 

Kennis delen met respect voor elkaars cultuur en geloofsovertuiging, is een belangrijke basishouding voor deze uitwisseling.

Dit gebeurt op een effectieve en eenvoudige manier, toegankelijk voor iedereen.

 

Bijna iedereen heeft dromen en velen van ons hebben dezelfde dromen.

Door de illusie afgescheiden te zijn, zien we vaak niet dat wij allen onderdeel zijn van dezelfde droom, dezelfde boom.

  

De dromen van The Teaching Tree Foundation zijn geworteld in een collectief delen van kennis en wijsheid. Het is een samenkomen in de natuur waarin wij allen verbonden zijn.

 

De Foundation staat een wereldwijde en internationale school voor met een ongelimiteerd curriculum. Zonder theoretische en dogmatische beperkingen worden zowel kinderen als volwassenen uitgenodigd en aangemoedigd om tot expressie te komen.

 

The Foundation verwelkomt iedereen die de zelfde droom wil delen en een bijdrage kan leveren aan het uitkomen van deze droom.

 

 

English
Egypte
Spanje
Peru
Canada
Suriname
Français
Österreich
Swiss
Italy
Nederlands
  Current language: