One tree
One life
One world
You and me

  

(Lyrics and tune by Danielle Brooks).

 
De Boom.
Een boom heeft aan zijn stam duizend takken, twijgen en bladeren, die verbinding hebben met elkaar door de regen, de wind en de sappen.

Met zijn wortels heeft hij contact met de aarde, met de kruin maakt hij verbinding

met de kosmische energie. De stam is de verbinding die de twee samenbrengt in eenheid. De boom symboliseert de verbinding tussen hemel en aarde, een kosmische brug.


Sinds de oudheid staan bomen voor leven, wijsheid, kracht en voor het leven zelf.
De jaarcyclus van de boom is te vergelijken met de levenscyclus van de mens.

Het uitbotten in de lente (geboorte en jeugd), de weelderige groei in de zomer (volwassenheid), de vruchten in de herfst (oogst) en het tot rust komen in de

winter (wijsheid uitdragen).


De bladeren die met elke jaarcyclus vallen en opnieuw verschijnen, geven de eeuwige vernieuwing en de voortdurende evolutie van het leven weer en ze herinneren ons ook aan de plaats van de dood in het leefproces.

De voedende liefde van Moeder Aarde wordt verzameld in de wortels en vindt zijn weg naar de takken en bladeren.


De boom staat voor een voortgaande cirkel van het leven tussen hemel en aarde, verbonden in liefde door de geuren van de bloesem, de voeding van de vruchten en de levengevende zuurstof van de bladeren. 

 

Nederlands
English
Egypte
Spanje
Peru
Canada
Français
Österreich
Swiss
Italy
Suriname
  Current language: