The Foundation werkt met vrijwilligers die de doelstelling onderschrijven en een dynamische bijdrage kunnen en willen leveren en die zich verbonden voelen met de aarde en hun medemens.
 

Het netwerk wordt gevormd door mensen die openstaan voor de werkelijke behoeften van de medemens. Op deze wijze wordt groei bevorderd door het beschikbaar stellen van kennis en inzichten. Dit proces werkt twee kanten op.

De student leert van de leraar en de leraar leert van de student.

 

Elk Netwerk heeft Treekeepers. Zij hebben een coördinerende taak, hebben oog voor wat in de samenleving speelt en komen aan de hand daarvan met concrete initiatieven. Treekeepers staan in contact met andere Treekeepers via het internationale forum van de teaching tree. Zo ontstaat er onderlinge kruisbestuiving en worden ervaringen uitgewisseld.


In deze tijd biedt Internet vrijwel ongelimiteerde mogelijkheden. The Foundation wil hier optimaal gebruik van maken.
Daarom is er een website gerealiseerd onder de domeinnaam teachingtree.org.
Op de website zijn linken terug te vinden, behorend bij het land, in de eigen taal.

 

De website is een virtuele boom die landen verbindt en alle mensen uitnodigt hun ervaringen met elkaar te delen. 

 

 

Nederlands
English
Egypte
Spanje
Peru
Canada
Français
Österreich
Swiss
Italy
Suriname
  Current language: